*[[לודים|Hyperion Ludim (E-V68)]]
*[[ענמים|Krios Anubis/Anamim (E-V16)]]
*[[להבים|Geb /Polus Ancient-Libyans (E-Z827)]]
*[[נפתחים|Iapetus/Nafetuh (E-M81)]]
*[[חרי|Horus/Cronus Horites]] (extinct)
*[[פתרסים|Seth/Petrus father of Gigantes (E-Z830)]]as well as
*[[כסלחים|Oceanus/Enki Cassiopeians/Lycia/Caslukim (E-A929)]] whence came [[פלשתים|Inachus/Anak Pelasgians/Philistim (E-M183)]]
*[[כפתרים|Jupiter Kaftorim (E-M34)]]
http://www.dnaarab.com/imgcache/2/1034alsh3er.png
Changes - Wikinoah English

Changes

Jump to: navigation, search

Gibborim

28 bytes added, 01:17, 17 October 2017
Y-DNA Haplogroup E-M215
561
edits

Navigation menu