*[[חרי|Horus]] (extinct)
*[[פתרסים|Petrus Gigantes (E-Z830)]]
*[[כסלחים|Oceanus/Enki/Seth Cassiopeians/Lycia/Caslukim (E-A929)]] whence came [[פלשתים|Inachus/Anak Pelasgians/Philistim (E-M183)]]
*[[כפתרים|Jupiter Kaftorim (E-M34)]]
http://www.dnaarab.com/imgcache/2/1034alsh3er.png
Changes - Wikinoah English

Changes

Jump to: navigation, search

Gibborim

5 bytes removed, 10:53, 16 October 2017
Y-DNA Haplogroup E-M215
561
edits

Navigation menu